Persondatapolitik

Ved at benytte denne hjemmeside www.denbettetomrer.dk accepterer du, at Den Bette Tømrer behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Den Bette Tømrer respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Hvis du ikke kan acceptere data politikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person,herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse elleranden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give
personlige oplysninger om dig selv.
Den Bette Tømrer har dog brug for visse personoplysninger for at kunne besvare henvendelser og
levere nyheder og andre tjenester til dig.

Den Bette Tømrer indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller
  • i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.


Den Bette Tømrer indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse
og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.


Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne
analysere, hvordan brugerne anvender Den Bette Tømrers hjemmeside via Google Analytics.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.denbettetomrer.dk videregives kun til:
Den Bette Tømrers interne afdelinger og udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere serviceydelser, som du har bestilt.

Den Bette Tømrer videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i
henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Den
Bette Tømrer


For at kunne videreudvikle og forbedre Den Bette Tømrers hjemmeside fører vi statistik over,
hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks.
til at se, hvilke sider og browsere vores besøgende anvender mest.


Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Den Bette Tømrer ikke data om den enkelte kundes
anvendelse af tjenesterne på ‘domænenavn på din hjemmeside’

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark.

Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Den Bette Tømrers vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontaktoplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen info@denbettetoemrer.dk.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Den Bette Tømrer forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os.